Kilaka Viniyogam

Snehe affection
Narmãnulãpecha sweet talk

Kilako viniyujyate

Back to Samyuta Hasta