Kartarisvastika Viniyogam

Shãkhãsucha branches
Adrishikhare hilltops
Vriksheshucha tree

Niyujyate

Back to Samyuta Hasta