Karkata Viniyogam

Samuhãgamane crowd
Tundadarshane stomach
Shankhapurane conch
Angãnãm motane massaging limbs
Shãkhonamane pulling branches

Niyujyate

Back to Samyuta Hasta