Dolã Viniyogam

Nãtyãrambhe prayoktavya iti nãtyavidhoviduhu
beginning of dance

Back to Samyuta Hasta