Arãla Viniyogam

Vishãdh drinking poison
Amrutapãneshu drinking nectar
Prachandapavanepicha storm

Back to Asamyuta Hasta